ติดต่อ

สายด่วนได้ที่ : +668 1358 3800

ไดนาโม YANAN

฿ 0

สถานะสินค้า: มีสินค้า

- เครื่องกลที่ใช้สําหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการคือ ให้ลวดตัวนําเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนําได้
- ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ มีขนาดตั้งแต่ 20-3000 KVA

- มีขนาดตั้งแต่ 20 KVA ไปจนถึง 3000 KVA ที่รอบ 1500 รอบ 220V 50Hz ชุดควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วย AVR

ภาพโครงสร้างสินค้า เพื่อขายอะไหล่และติดต่อสอบถามแผนกเซอร์วิส
 

สอบถามข้อมูลบริการและอะไหล่
 อรุณี 081-358-3800 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง