ติดต่อ

สายด่วนได้ที่ : +668 1640 2295
+668 1358 3800

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2508 ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางในเขตภาคพื้นตะวันออกของประเทศไทย

จากธุรกิจการกษตร การค้าพืชไร่ เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรปศุสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขยายตัวต่อเนื่องสู่ธุรกิจโรงเจียร์คว้าน เครื่องยนต์งานประมงและเครื่องยนต์เรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล เพื่ออุตสาหกรรมและเติบใหญ่อย่างมั่นคงไปสู่ธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับคลื่อน เศรษฐกิจ และการขนส่งทั้งทางบกและน้ำของไทยให้สู่มาตรฐานโลก มาหลายศตวรรษด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายของเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลด้านการขนส่งทางน้ำ ทางทะเล ทางบกจากผู้ผลิตระดับโลก ทั้งจากญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งมีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้าน การวางแผนการออกแบบ การเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มค่าการจัดหาสินชื่อรวมถึงการวางแผนบริการติดตั้ง

และบริการหลังการขายให้กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐทั่วประทศ จนกล่าวได้ว่า กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ได้สร้างชื่อว่าเป็นผู้ผลิตประกอบเครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานและการผลิตมาอย่างยาวนาน จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ของ กลุ่มบริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นรายแรกๆ ในการบุกเบิกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคตะวันออก ตั้งแต่ สมุทรปราการ ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา ที่มีจำนวนพื้นที่และจำนวนบ้านมากกว่า 15 โครงการ ด้วยผลงานและคุณภาพมากกว่า 20 ปี เส้นทางจากจุดริ่มต้นในนามบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในนาม Patco Group ด้วยนโยบายที่ยึดหลักความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมต่อคู่ค้าของเราในทุกด้าน

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) ดูแลจัดการด้วยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ และ สั่งสมความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มาอย่างยาวนานจนเป็นมากกว่ามืออาชีพแต่คือผู้รู้จริงในธุรกิจที่เราทำทั้ง 3 สาขา ได้แก่

PATCO Power ธุรกิจเครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

PATCO Agro รุรกิจวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

PATCO Property ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมลฑลและตะวันออกของประเทศไทย

วันนี้เราคือองค์กรที่ติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยเป้าหมายสูงสุดของเรา คือการส่งมอบความสุขให้กับโลกใบนี้ ด้วยนโยบายส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม โดยพัฒนาพนักงานในองค์กรของเรา ไปสู่องค์กรแห่งความสุข

ทีมของเรา

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี (Patco Group) คือ องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

ที่ประกอบไปด้วย พนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุข และส่งมอบความสุขไปสู่ลูกค้าที่มีค่าของเรา เพราะเราเชื่อเสมอว่าการที่ทุกองค์ประกอบมีความสุขไปด้วยกัน คือการไปได้ไกลของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Happy Teamwork : การให้ความเคารพต่อคุณค่าของพนักงานทุกคนและเน้นวัฒนรรมของการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ให้กำลังใจกันและกันของทีมงาน

Happy Money : การให้ผลตอบแทนอย่างเที่ยงธรรมต่อพนักงาน การให้พนักงานเห็นคุณค่าของการเก็บออมและมีวินัยทางการงิน การควบคุมบริหารการเงินของธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส

Happy Body : การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายที่ดีทั้งการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตรวจสุขภาพพนักงานกิจกรรมกีฬาสี พื่อสุขภาพและความสามัคคี

Happy Soul : การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมทั้งการบริจาค การบำพ็ญประโยชน์ในพื้นภัยพิบัติ และที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมร่วมกัน

กลุ่มบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรี

เราเชื่อว่า ทุกคนสามารถรับผิดชอบต่อโลกได้ ด้วยการทำพันธกิจของตัวเองให้ดีที่สุดอย่างมีจรรยาบรรณ

Patco Group จึงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของธุรกิจ ที่ต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลที่แข็งแรงทนทาน บ้านพักอาศัยที่สวยงามและสุขสงบ อาหาร ที่ได้คุณภาพโภชนาการ รวมถึงการอบรมดูแลสวัสดิภาพของพนักงานของเราให้ดีที่สุด การมุ่งมั่นในหลายวิธีการนี้เพื่อจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราคือเพื่อมอบสิ่งที่ดีสู่โลก

ปรัชญาของเรา

เราเชื่อว่า Patco จะสามารถไปถึงเป้าหมายเมื่อองค์กรดำเนินไปตามหลักปรัชญาของเรา

Possibility

เราเห็นปัญหาคือโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนา

Action

เราจะไม่หลีกเหลี่ยงปัญหาด้วยการริมทำทันที

Team

เรารับผิดชอบกับตัวเองและองค์กรของเรา

Courage

เรากล้าที่จะขอโทษและยกย่องผู้อื่น ไม่นินทา

Openness

เราซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราพูด

Power

เราเต็มเปี่ยมกับความสุขในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา (CSR)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆสู่โลกในหลายวิธีการ Patco Group จึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคม ทั้งการบริจาคทรัพย์ และการสิ่งของให้กับพื้นที่ห่างไกลที่ขาดปัจจัยในด้านต่างๆ การช่วยหลือสังคมในยามเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาทิ

บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจ

PATCO Power บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจให้กับโรงพยาบาลมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2556

สร้างพระประธานทองคำ วัดสะพาน

ร่วมบุญสร้างพระประธานทองคำ หน้าตักกวาง 33 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดสะพาน พระโขนง กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555

ร่วมบริจาคโลหิต

ให้สภากาชาดไทย ปี 2554

ร่วมแจกอาหารช่วยหลืออุทกภัย

ณ ศูนย์อพยพ จ.ชลบุรี ปี 2554

บริจาคนมกล่องให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดสุคันธลีลาราม จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการปลูกป่ารอบบ้านพ่อ

ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ อุทยานแห่งชาติแก่นกระจาน (ป่าละอู) อ.หังหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553

ปันน้ำใจสู่สังคม ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด19

ท่านประธาน ดร.วิจิตรา สุขะมงคล ได้ไปมอบชุดถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับ #สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ในโครงการ #ปันน้ำใจสู่สังคม #ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด19

มอบชุดถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง

ให้กับ อบต.ในเขตสมุทรปราการ จำนวน 1,025 ชุด ในโครงการ #ปันน้ำใจสู่สังคม #ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด19

ความภาคภูมิใจของเรา

เนื่องจากประกอบคุณงามความดีให้กับวัดในพระพุทธศาสนามูลนิธิสภากาชาดไทย และหน่วยงานราชการต่างๆ

คุณวิจิตรา สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือแพทโก้ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ชั้น 1 ชื่อ" ปฐมดิเรกคุณากรณ์ " จากพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิรมงคลแด่วงศ์ตระกูลสืบไป

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหารได้รับเกียรติจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สภาธุรกิจไทย-จีน

เข้ารับรางวัลนักธุรกิจรุ่นใหม่ดีเด่นในอาเซียน - จีน OUTSTANDING ASEAN-CHINA YOUNG ENTREPRENEUR AWARD ในวันที่ 12-15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยประเทศสมาชิกรวม 11 ประเทศประกอบด้วยประเทศไทย, มาเลเซีย, ฟีลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมาร์ และประเทศจีน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหารได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

คุณทองหล่อ สุขะมงคล รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ" (THE POWER OF ETHICS) พร้อมทั้งเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการรับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 จากหอการค้าไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558