ติดต่อ

สายด่วนได้ที่ : +668 1358 3800

จัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า KOOP Model KDF6700Q

 

จัดส่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า KOOP Model KDF6700Q ขนาด 4.5 kva จำนวน 7 ชุด
ให้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม