ติดต่อ

สายด่วนได้ที่ : +668 1358 3800

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 


เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในที่พักอาศัย โรงงาน หรืออุตสาหกรรม สิ่งหนึ่งที่ทุกที่ควรมีนั่นคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟ ที่เป็นเครื่องกลในการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และยังเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าหลักไม่สามารถใช้การได้อีกด้วย โดยบทความนี้เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟฟ้า เพื่อการใช้งานงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

 

จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน
จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน

 

เกร็ดความรู้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 

เครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีเครื่องยนต์ประเภทเบนซิน ดีเซล และก๊าซธรรมชาติ โดยเครื่องยนต์ขนาดเล็กมักใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซิน ส่วนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะใช้น้ำมันดีเซล และบางรุ่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถใช้งานแบบเชื้อเพลิงคู่ได้อีกด้วย 

การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีจะมีการเปลี่ยนของแรงดันไฟฟ้าจากระดับไม่มีโหลด จนไปถึงระดับโหลดเต็มพิกัด การเปลี่ยนแปลงของโหลดจะต้องรักษาให้แรงดันไฟฟ้าคงที่เสมอ 

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำ เกิดแรงแม่เหล็กขั้นรอบๆลวดตัวนำ โดยการเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ จำนวนรอบของการพันเส้นลวดตัวนำ ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้า ขนาดและชนิดของแกนแท่งแม่เหล็ก 

 

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำหน่ายและให้เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตเครื่องปั่นไฟ ขายเครื่องปั่นไฟ ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไดนาโม PATCO เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน PATCO เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล PATCO เครื่องยนต์เรือดีเซล เครื่องสูบน้ำดีเซล เครื่องสูบน้ำเบนซิน ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ปั๊มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ผลิตเครื่องยนต์เชื่อมไดนาโม เกียร์เรือ (Gearboxes) จำหน่ายเครื่องตัดหญ้า PATCO รถตัดหญ้า PATCO เครื่องตัดยอดใบชา PATCO เครื่องตัดแต่งพุ่ม PATCO สำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม ที่เราคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อให้ท่านได้ใช้งานได้คุ้มค่า คุ้มราคา 


 

 

สนใจติดต่อ
พัฒนายนต์ชลบุรี บจก.
www.patcogenerator.com
patcogenerator.brandexdirectory.com